Opleiding tot Rebalancer

Al meer dan 30 jaar biedt de Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn, opgericht in 1989, de opleiding Rebalancing aan in Nederland.

De school organiseert een jaartraining (inspiratiejaar) en de Nederlandse opleiding tot Rebalancer. Deze driejarige opleiding is te volgen als beroepsopleiding of als uitgebreid traject voor persoonlijke groei. De opleiding is ondergebracht in de Stichting Opleiding Rebalancing en is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). 
Het inspiratiejaar is als zelfstandige jaartraining te volgen en geldt tevens als eerste jaar van de beroepsopleiding.

De driejarige opleiding heeft de volgende opbouw:

Inspiratiejaar

Het inspiratiejaar is als afzonderlijke jaartraining te volgen en geldt tevens als eerste jaar van de beroepsopleiding. In het inspiratiejaar krijg je de gelegenheid om gedurende een langere periode op een lichaamsgerichte manier te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. In dit jaar komt de basis van het Rebalancing lichaamswerk aan bod en ga je je innerlijke wereld van gevoelens en emoties leren kennen of de kennis daarover verdiepen. Vooral lichaamsbewustzijn en het vermogen om je eigen ervaring te dragen en te onderzoeken zijn hier van belang.
Het jaar omvat zeven blokken van vier dagen.

Tweede jaar

Het tweede jaar gaat over het leren toepassen van de technieken in het werken met andere mensen. Het accent komt geleidelijk meer te liggen op het begeleiden van anderen in hun proces en het leren daarmee zelfstandig te werken. Het tweede jaar bestaat uit zes blokken van vier dagen en zeven losse lesdagen.

Derde jaar

Het derde jaar van de opleiding is gewijd aan verdieping in het coachen van en de communicatie met cliënten. Het accent komt meer en meer te liggen op het met een vrije, niet ‘bezette’ blik met de cliënt te kunnen werken. Hierdoor kan ook in de cliënt de oorspronkelijke natuurlijke aard uitgenodigd worden. Dit jaar bestaat uit zes blokken van vier dagen en zeven lossen lesdagen.

Methoden en technieken

Het lichaamswerk is binnen de opleiding onlosmakelijk verbonden met persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, de kern van Rebalancing. Hiertoe wordt met verschillende technieken gewerkt die in vier groepen onder te verdelen zijn:

  1. Lichaamswerk (vanuit verschillende stromingen en technieken; ademwerk)
  2. Meditatie (actieve meditaties: een combinatie van beweging, geluid en stilte)
  3. Zelfonderzoek (onderzoek naar en bewuste aandacht voor de eigen gevoelde ervaring)
  4. Bewegen met bewustzijn (yoga, dans, bodyflow etc.)

Daarnaast wordt in de opleiding o.a. aandacht besteed aan:

  • praktijkvoering
  • anatomie
  • pathologie

Meer informatie over de opleiding en de school is te vinden op de website van de Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn.

Ben je in opleiding en wil je aspirant lid worden van Rebalancing Nederland, dan ben je bij ons van harte welkom! Bij instap na de maand juli wordt er een korting van 50% op je contributiebedrag gegeven.

Word lid van Rebalancing Nederland