Over de vereniging

Lidmaatschap Rebalancing Nederland

Ben je (in opleiding tot) rebalancer en wil je

 • andere rebalancers ontmoeten?
 • kennisdelen met (aanstaande) collega's?
 • informatie en tips voor het starten van een praktijk?
 • op de hoogte blijven van (nieuwe) wet- en regelgeving?
 • financiëel ondersteund worden bij promotie op beurzen?
 • via deze website gevonden worden door potentiële cliënten? (alleen voor afgestudeerde rebalancers)
 • deelnemen aan activiteiten georganiseerd door leden van het PRN?
 • deelnemen aan de ledendag?
 • activiteiten promoten op de website of via een besloten facebookpagina?
 • nieuwsbrieven ontvangen?

Word dan lid van Platform Rebalancing Nederland.
Het Platform Rebalancing Nederland is een vereniging voor gediplomeerde en erkende rebalancers (wel of niet praktiserend) en voor studenten aan de Rebalancing opleiding.
Met jouw lidmaatschap ondersteun je de activiteiten van het Platform.

Lidmaatschap en contributie

Wil je lid (of aspirant lid) worden van het PRN, dan ben je bij ons van harte welkom! Je wordt toegelaten tot het platform wanneer je aantoonbaar gediplomeerd Rebalancer bent. Studenten kunnen aspirant-lid worden. Bij instap na de maand juli wordt er een korting van 50% op je contributiebedrag gegeven.

 • Basis-leden zonder vermelding website contributie € 55,- 
 • BasisPlus-leden met vermelding website contributie € 80,-  
 • Aspirantleden contributie € 55,-  
 • Ereleden  contributie € 0,- 
 • Donateurs bedrag naar keuze

Aanmelding

Aanmelding voor een lidmaatschap kan per e-mail bij het secretariaat:

 

Doelstellingen

De doelstellingen van Rebalancing Nederland zijn:

• het verbinden van de professionele rebalancers onderling, vanuit een veld van openheid, kwetsbaarheid, vertrouwen en gezamenlijkheid

• het stimuleren van praktijkvoering en het delen van kennis daarover

• het informeren over en promoten van Rebalancing, zodat we zichtbaar zijn voor instanties en/of potentiële cliënten

• het stimuleren van ontwikkeling en verdieping van het vak Rebalancing, en het delen van kennis over ontwikkelingen in het Rebalancing veld

• het in ere houden van de oorsprong van Rebalancing, een lichaamsgerichte benadering die leidt tot meer zelfinzicht, vertrouwen, ontspanning, vrije aard van zijn en blijheid, zoals door Osho geïnitieerd