Doelstellingen

De doelstellingen van Rebalancing Nederland zijn:

• het verbinden van de professionele rebalancers onderling, vanuit een veld van openheid, kwetsbaarheid, vertrouwen en gezamenlijkheid

• het stimuleren van praktijkvoering en het delen van kennis daarover

• het informeren over en promoten van Rebalancing, zodat we zichtbaar zijn voor instanties en/of potentiële cliënten

• het stimuleren van ontwikkeling en verdieping van het vak Rebalancing, en het delen van kennis over ontwikkelingen in het Rebalancing veld

• het in ere houden van de oorsprong van Rebalancing, een lichaamsgerichte benadering die leidt tot meer zelfinzicht, vertrouwen, ontspanning, vrije aard van zijn en blijheid, zoals door Osho geïnitieerd