Lidmaatschap Rebalancing Nederland


Ben je (in opleiding tot) rebalancer en wil je bijvoorbeeld:

  • kennisdelen met (aanstaande) collega's?
  • informatie en tips voor het starten van een praktijk?
  • financiëel ondersteund worden bij promotie op beurzen?
  • via deze website gevonden worden door potentiële cliënten?
    (dit laatste geldt niet voor aspirant-leden)

Word dan lid van Platform Rebalancing Nederland. Je krijgt dan toegang tot het ledendeel van deze website waar genoemde opties mogelijk worden.

Het Platform Rebalancing Nederland is een breed gedragen beroepsgroep voor gediplomeerde en erkende rebalancers (wel of niet praktiserend) en voor studenten aan de Rebalancing opleiding.

Met jouw lidmaatschap ondersteun je tevens het Platform bij het uitvoeren van haar doelstellingen.


Lidmaatschap en contributie

Je wordt toegelaten tot het Platform wanneer je aantoonbaar gediplomeerd rebalancer bent. Studenten aan de Rebalancing opleiding kunnen aspirant-lid worden.
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 80,00 (€50,00 voor aspirant-leden) per kalenderjaar. Bij instap na de maand juli krijg je 50% korting op het contributiebedrag.


Aanmelding

Aanmelding voor een lidmaatschap kan per e-mail bij het secretariaat: