Klachtenregeling


De wet Wkkgz en beroepsaansprakelijkheid

Sinds januari 2017 is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Doel van deze wet is openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen om er als zorgverleners van te leren en om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Deze wet geldt voor iedereen die zorg aanbiedt in Nederland. Kijk voor meer info op de website van de overheid.

Iedere zorgverlener moet aangesloten zijn bij een door het ministerie van VWS erkende klachten- en geschillencommissie.


Klachtenregeling Rebalancing Nederland

Rebalancing Nederland heeft een eigen klachtenregeling voor wanneer je je als cliënt door het handelen of nalaten ervan door een rebalancer benadeeld voelt of anderszins ernstige kritiek hebt op de beroepsuitoefening. Je kunt in dat geval, na dit bij de desbetreffende rebalancer te hebben aangekaart, een klacht indienen bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal dit zonodig laten toetsen door de onafhankelijke Commissie van Toezicht.

Verdere informatie over deze klachtenregeling kunt je opvragen bij het secretariaat van Rebalancing Nederland:
.