Over ons

Lidmaatschap Rebalancing Nederland

Ben je (in opleiding tot) rebalancer en wil je

 • andere rebalancers ontmoeten?
 • kennisdelen met (aanstaande) collega's?
 • informatie en tips voor het starten van een praktijk?
 • op de hoogte blijven van (nieuwe) wet- en regelgeving?
 • financiëel ondersteund worden bij promotie op beurzen?
 • via deze website gevonden worden door potentiële cliënten? (alleen voor afgestudeerde rebalancers)
 • deelnemen aan activiteiten georganiseerd door leden van de PRN?
 • deelnemen aan de ledendag?
 • activiteiten promoten op de website of via een besloten facebookpagina?
 • nieuwsbrieven ontvangen?

Word dan lid van Platform Rebalancing Nederland.
Het Platform Rebalancing Nederland is een vereniging voor gediplomeerde en erkende rebalancers (wel of niet praktiserend) en voor studenten aan de Rebalancing opleiding.
Met jouw lidmaatschap ondersteun je de activiteiten van het Platform.

Lidmaatschap en contributie

Wil je lid (of aspirant lid) worden van het PRN, dan ben je bij ons van harte welkom! Je wordt toegelaten tot het platform wanneer je aantoonbaar gediplomeerd Rebalancer bent. Studenten kunnen aspirant-lid worden. Bij instap na de maand juli wordt er een korting van 50% op je contributiebedrag gegeven.

Alle leden betalen een basis-contributie van 55,- euro.
Leden die vermeldt willen worden op de PRN-website zijn hiermee bereikbaar voor potentiële cliënten,  zij betalen € 80,- euro contributie.
De ereleden betalen geen contributie.

 • Basis-leden zonder vermelding website : contributie € 55,- 
 • BasisPlus-leden met vermelding website : contributie € 80,-  
 • Aspirantleden: contributie € 55,-  
 • Ereleden:  contributie € 0,- 
 • Donateurs: bedrag naar keuze

Aanmelding

Aanmelding voor een lidmaatschap kan per e-mail bij het secretariaat: