V&D dag Opstellingen met energetische karakterstructuren

Opstellingen, of systemische werk, heeft zich in de loop der tijd uitgebreid tot verschillende varianten. Ook de vorm die in deze workshop wordt gepresenteerd is een variant op de traditionele familie opstellingen.

De opstellingen zijn gericht op persoonlijke thema’s die ruimtelijk worden weergegeven door vijf elementen (water, aarde, vuur, wind/lucht en ruimte). Ieder element heeft het basisgegeven van dualiteit in zich, componenten van elkaar aanvullende of afstotende delen.

De principes achter opstellingen zijn lastig uit te leggen, te verklaren en te begrijpen. Dat is ook niet nodig. Er wordt gewerkt met wat er in het moment is. Deelnemers hoeven geen kennis van de elementenleer te hebben om een opstelling te voelen en te duiden. Een kleine introductie, die aan het begin van de workshop wordt gegeven, is voldoende.  

Een opstelling maakt doorgaans duidelijk hoe een betreffend thema zich verhoudt ten opzichte van degene die het thema inbrengt en ten opzichte van eventuele betrokkenen.  

Groepsopstellingen met representanten

In de loop van de workshop wordt een opstelling gedaan waarbij de hele groep betrokken is. Hetzij als ‘inbrenger’, of als ‘representant’ (persoon die een van de vijf elementen representeert), of als meevoelende observator.

Door uitingen van de innerlijke ervaring, verschuivingen in de opstelling, en interventies wordt tot een rangschikking gekomen die een boodschap voor de inbrenger zichtbaar maakt.  

Opstellingen in kleine groepjes

In groepjes van 3 (inbrenger, begeleider en observator) krijg je de gelegenheid zelf een opstelling met behulp van zogenaamde vloerankers te begeleiden.

Aan de hand van gevoelservaringen, ontstaat inzicht in hoe de energieën van de elementen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Vaak komt ‘iets boven’ waar de begeleider op inspeelt. De opstelling gaat gepaard met zelfonderzoek zoals we het als Rebalancer gewend zijn.

De vijf elementen

De vijf elementen worden door verschillende oosterse stromingen gezien als energieën waaruit alles bestaat. Het is een complex geheel waarin de mate van balans kan worden opgespoord, begrepen en eventueel hersteld kan worden. Met het werken met de vijf energieën stemmen we af op de energetische structuren die gedrag en overtuigingen weerspiegelen. 

Deze energetisch kwaliteiten, eventuele onbalans en blokkades, worden zichtbaar in het dagelijks leven door de manifestatie in lichaam, spraak en geest (gedachten).  Hoewel we zelf invloed uit kunnen oefenen op het balanceren van de energetische kwaliteiten van de vijf elementen is niemand in het dagelijks leven voor 100% gebalanceerd. De mate van balans wisselt van moment tot moment. Er zijn veel factoren die een te veel of een tekort aan een bepaalde energie veroorzaakt.  

Persoonlijke noot

Als Rebalancer heb ik natuurlijk affiniteit met benaderingen waarin de gevoelservaring centraal staat. Daar hoort systemisch werk ook bij. Het bijzondere van dit ‘werk’ is dat er altijd iets ontstaat. Soms volledig onverwacht voor de opsteller. Het is net als in een Rebalancing sessie. Altijd bijzonder.

'Ik werk meer dan 15 jaar met opstellingen, de laatste twee jaar in combinatie met de vijf elementen. Het vormt wat mij betreft een mooie ingang naar zelfonderzoek en desgewenst ‘tafelwerk’.

In de loop der jaren heb ik mijzelf menigmaal aan de metaforische en energetische kracht van de elementen kunnen spiegelen. Het heeft mij veel inzichten gegeven. Deze rijkdom deel ik graag met anderen. Delen is voor mij een handreiking. Het gaat erom mogelijkheden te laten ervaren wat zeker geen manier is om te overtuigen. Wat het voor jou betekent ervaar en bepaal je uiteraard helemaal zelf.

Rikkie Postema

www.adisat.nl
auteur van Mindful Coachen en Verhelderend Inzicht

Datum: 20 november  2022
Tijd: 10.00-17.00u
Locatie:Centrum De Gouden Piramide, Grote Wade 21c, Nieuwegein

Begeleider/Organisator: Rikkie Postema/ Maria Geelen
Max. deelnemers: 12
Kosten: 25,- 
/ 35,- voor niet-leden
Aanmelden/Meer info
: secretariaat@rebalancing-nederland.nl

< terug naar agenda