Quantum Light Breath

Elke maand een moment voor jezelf om de verbinding te maken met jouw innerlijk licht en wie je werkelijk bent.

Meditatie brengt je in een andere fysieke staat van zijn. De bloedstromen in de hersenen veranderen. Je komt meer in het hier-en-nu en je laat al je beslommeringen even achter je.

De Quantum Light Breath-meditatie is een ademhalingsmeditatie die ruim een uur duurt. Het geeft een intensieve reiniging van lichaam en geest. De Quantum Light Breath is ontwikkeld door Jeru Kabbal (1930-2000) en gebaseerd op 3000 jaar oude meditatie technieken. Je ademt snel, diep en met aandacht waardoor oude emoties, patronen en overtuigingen loskomen, een plek krijgen en getransformeerd worden.

9.45u inloop
10.00u start uitleg Quantum Light Breath
10.05u start Quantum Light Breath begeleiding door Maria (in het Nederlands)
11.15u deelronde over wat je ervaren hebt
11.30u afsluiting

Datum: 25 september 2022
Tijd: 10.00-11.30u
Locatie: Centrum De Gouden Piramide.nl
Begeleider/Organisator: Maria Geelen
Max. deelnemers: 12
Kosten: 25,-
Aanmelden/Meer info
https://degoudenpiramide.nl/qlb/

< terug naar agenda