Ledendag PRN ONLINE! wordt verschoven naar najaar

Binnenkort (niet op 6 juni maar in het najaar!!)  hebben we weer een algemene ledenvergadering van de PRN (Platform Rebalancing Nederland) via het online platform Zoom.


Door de grote onderwerpen is er  een laatste deel van de ALV gepland via live of ZOOM in het najaar (datum nader bepaald)


Punten: 

  1. Waaronder registreren rebalancers zich? Vallen we onder zorg, of juist niet? Horen we dan onder de wet WKKGZ? Welke consequenties heeft dat voor een klachtencommissie binnen de PRN? En voor het beroepsprofiel en beroepscode? Hierover volgt binnenkort een korte vragenlijst via Google Drive.
  2. Feest in de toekomst (bijlage volgt later)


< terug naar agenda