Workshops

Alleen voor leden

V&D dag Pelgrimage naar je hart

zondag 4 september 2022

V&D dag Pelgrimage naar je hart

Hallo, ik ben Anneke Koper. 

 Ik ben opgeleid in creatieve handvaardigheid. Ik heb veel gewerkt met beeldende vorming. Ik combineer mijn persoonlijke ontwikkeling met beelden en werken met lichaamswerk, zoals energetisch werk, Rebalancing, Trager approach en Somatic experience.

Mijn pelgrimage met beelden is een anker in mijn leven naast de ontmoetingen in sessies Een ontwikkeling waarmee een ervaring diep van binnen gevoeld kan worden en tot loslaten van patronen leidt.

Deze dag wil ik je uitnodigen in het proces van contact maken vanuit nieuwsgierigheid naar jezelf. Voelen wat zich aandient. Misschien weerstand? Wat van jou wil zich uitdrukken? Wat roept creativiteit bij jouw op? Durf jij te laten verleiden tot een verrassende ervaring?

De ervaring van het in contact met jezelf zijn vorm geven in beeldend werk. Kennismaken met een pelgrimage aan de hand van jouw gevoel of ervaring. Deze weg kan je zelf later vervolgen. Na verkenning en oriëntatie van het materiaal, wil ik je uitnodigen met het maken van vormen van papier waarmee je op kunstzinnige wijze uitdrukking geeft aan iets van jezelf. Persoonlijke woorden kunnen eraan toegevoegd worden.

Op welke wijze breng jij je beelden van gevoel naar buiten? Op deze dag ga je een eigen beeld van binnenuit vorm geven. Het is een reis naar je hart.

Deze dag wordt verder ingevuld met dans en uitwisselen met elkaar.

Wil je meenemen;

Teken en schrijfmateriaal

Oude tijdschriften, resten pakpapier

Schaar

Overig materiaal wordt voor gezorgd.

Datum: 4 september 2022
Tijd: 10.00-17.00u
Locatie: Centrum De Gouden Piramide, Grote Wade 21c, Nieuwegein
Begeleider/Organisator: Anneke Koper/ Maria Geelen
Max. deelnemers: 14
Kosten: 25,- / 35,- voor niet-leden
Aanmelden/Meer info
: secretariaat@rebalancing-nederland.nl

* !!! Celebrate Rebalancing 2022 !!! *

zaterdag 17 september 2022

* !!! Celebrate Rebalancing 2022 !!! *

In 2022 bestaat (Platform) Rebalancing Nederland 20 jaar. Dat mag gevierd worden! 

We kunnen weer samen delen, verbinden, ontmoeten, kortom samen zijn.

In de middag zijn er workshops en is er ook vrije ruimte om elkaar te ontmoeten. Daarna eten we samen en is er 's avonds muziek met dansen.

Samen met de Rebalancing School en enthousiaste leden van Rebalancing Nederland wordt deze dag verder vormgegeven. 

Mocht je nog willen aansluiten, dan ben je van harte welkom. Vele handen maken licht werk.

Zet de datum alvast in je agenda!

Datum: 17 september 2022
Tijd: vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur 
Locatie: 
Dorpshuis in Austerlitz.
Organisator: Rebalancing Nederland i.s.m. Rebalancing School

V&D dag: aanraken en aangeraakt worden

zondag 9 oktober 2022

V&D dag: aanraken en aangeraakt worden

door Floris Aukema

In Rebalancing hebben wij veel geleerd over aanraken. En bijgevolg zijn we ook veel aangeraakt. Dat was een verlangen dat bij velen speelden toen we aan de opleiding begonnen. Het onderwerp 'aanraken en aangeraakt worden´' heb ik tijdens onze opleiding en daarna nog verder onderzocht. Ik heb gemerkt dat er op het vlak van aanraken meer is dan we leren in onze Rebalancing-opleiding. En ik zou graag mijn ervaringen delen met anderen, juist omdat ik het zo'n verrijking vind van mijzelf als Rebalancer én als mens.

In aanraken en aangeraakt worden komt bewust en onbewust veel aan de orde: wat fijn is en wat niet, wat je wel wilt en wat niet (het aangeven van grenzen), het jezelf kenbaar maken (of niet, met alle mogelijke redenen en gevolgen). We zijn allemaal in het verleden aangeraakt op een manier die we niet wensten, al was het maar hoe je als baby je luier om kreeg. Het zou jammer zijn wanneer de diep menselijk behoefte aan aanraking zou ondersneeuwen onder negatieve ervaringen uit het verleden, door bijvoorbeeld angst, schuldgevoel of schaamte. Als Rebalancer ga jij 'de weg van aanraken' en je hebt daar bewustzijn op. Daarom bied ik speciaal deze workshop aan aan Rebalancers. 

Ik heb veel geleerd over de kwaliteit van aanraken middels 'The Wheel of Consent' van Betty Martin. Bij haar heb ik ook cursussen gevolgd. En daar heb ik heel wezenlijke dingen geleerd en ervaren die voor mij als Rebalancer én als mens een verrijking zijn. Bijvoorbeeld het wakker maken van de handen. Of het onderscheid tussen geven en ontvangen, tussen doen en niet-doen en alle mogelijke combinaties daarvan. Ja, we kennen de combinatie van doen én geven of niet doen én ontvangen, maar je kunt ook niet-doen én geven, je kunt ook doen én ontvangen.

Ik wil de ruimte creëren waarin je je veilig kunt voelen. In dat veld ontstaat dan de ruimte om contact te maken wat je wel wilt en wat niet, en om dat kenbaar maken. In dat veld kun je spelen en je vrij bewegen omdat het helder is. Die vrijheid is wat ik iedereen gun. Voor die vrijheid doen we toch ook Rebalancing?

Datum: 9 oktober 2022 (en facultatief 6 november)

Tijd: 10-16.00u (inloop vanaf 9.30u)
Locatie: Centrum De Gouden Piramide
Begeleider/Organisator: Floris Aukema/ Maria Geelen
Max. deelnemers:12
Kosten:25,-/ 35,- voor niet-leden
Aanmelden/Meer info: secretariaat@rebalancing-nederland.nl

Na deze dag is er een facultatieve terugkomdag gepland op 6 november voor degenen die verder willen oefenen "Een laboratorium om te oefenen met wat is aangeboden en om er meer ervaring mee op te doen". 

Being in Touch weekend

vrijdag 28 oktober 2022

Being in Touch weekend

BIT-Weekend
We zijn het eerste weekend van april weer welkom om te genieten van de gastvrijheid van het Zonnehuis in Exmorra en van het samen Zijn met elkaar, zonder agendapunten of trainings-doelen.
Gewoon met elkaar genieten van de verschillende elementen uit het Rebalancingveld.
Uitwisselen van aanraking, wandelen, (actief) mediteren, ARUN tai chi, Osho-Neo Yoga, sauna, koud-water-dippen… genoeg mogelijkheden om een week te vullen. Maar we houden het voorlopig op een weekend.
Je bent welkom vrijdag 28 oktober, vanaf 20 uur staat de thee klaar.
Ter plekke creëren we met elkaar het programma, vanuit waar we behoefte aan hebben
Zondag 30 oktober nemen we eind van de middag weer afscheid van elkaar en gaat iedereen weer huiswaarts.
Meld je snel aan en vraag je rebalancing maatjes mee.
Ook niet-RN leden zijn welkom, zij betalen alleen een iets hogere bijdrage

Datum: vrijdag 28 oktober 20.00u-zondag 30 oktober 16.00u
Locatie: Het Zonnehuis, 
Meerswal 9 ,  8759 LR,  Exmorra ,  0515233567  www.hetzonnehuis.nl
Begeleider/Organisator: Jivan Sarita van Noort/ Kees Wagenaar
Max. deelnemers: 14
Kosten: 80,-/ 110,- voor niet-leden
Aanmelden/Meer info
: secretariaat@rebalancing-nederland.nl

vervolg V&D dag aanraken en aangeraakt worden van 9 oktober

zondag 6 november 2022

vervolg V&D dag aanraken en aangeraakt worden van 9 oktober

Zie 9 oktober. deze dag is een vervolg: "Een laboratorium om te oefenen met wat is aangeboden en om er meer ervaring mee op te doen". 

Datum: 6 november
Tijd: 10.00-16.00u
Locatie: Centrum de Gouden Piramide
Begeleider/Organisator: Floris Aukema/ Nienke
Max. deelnemers: 12
Kosten: 25,-/ 35,- voor niet-leden
Aanmelden/Meer info
: secretariaat@rebalancing-nederland.nl

V&D dag Opstellingen met energetische karakterstructuren

zondag 20 november 2022

V&D dag Opstellingen met energetische karakterstructuren

Opstellingen, of systemische werk, heeft zich in de loop der tijd uitgebreid tot verschillende varianten. Ook de vorm die in deze workshop wordt gepresenteerd is een variant op de traditionele familie opstellingen.

De opstellingen zijn gericht op persoonlijke thema’s die ruimtelijk worden weergegeven door vijf elementen (water, aarde, vuur, wind/lucht en ruimte). Ieder element heeft het basisgegeven van dualiteit in zich, componenten van elkaar aanvullende of afstotende delen.

De principes achter opstellingen zijn lastig uit te leggen, te verklaren en te begrijpen. Dat is ook niet nodig. Er wordt gewerkt met wat er in het moment is. Deelnemers hoeven geen kennis van de elementenleer te hebben om een opstelling te voelen en te duiden. Een kleine introductie, die aan het begin van de workshop wordt gegeven, is voldoende.  

Een opstelling maakt doorgaans duidelijk hoe een betreffend thema zich verhoudt ten opzichte van degene die het thema inbrengt en ten opzichte van eventuele betrokkenen.  

Groepsopstellingen met representanten

In de loop van de workshop wordt een opstelling gedaan waarbij de hele groep betrokken is. Hetzij als ‘inbrenger’, of als ‘representant’ (persoon die een van de vijf elementen representeert), of als meevoelende observator.

Door uitingen van de innerlijke ervaring, verschuivingen in de opstelling, en interventies wordt tot een rangschikking gekomen die een boodschap voor de inbrenger zichtbaar maakt.  

Opstellingen in kleine groepjes

In groepjes van 3 (inbrenger, begeleider en observator) krijg je de gelegenheid zelf een opstelling met behulp van zogenaamde vloerankers te begeleiden.

Aan de hand van gevoelservaringen, ontstaat inzicht in hoe de energieën van de elementen zich ten opzichte van elkaar verhouden. Vaak komt ‘iets boven’ waar de begeleider op inspeelt. De opstelling gaat gepaard met zelfonderzoek zoals we het als Rebalancer gewend zijn.

De vijf elementen

De vijf elementen worden door verschillende oosterse stromingen gezien als energieën waaruit alles bestaat. Het is een complex geheel waarin de mate van balans kan worden opgespoord, begrepen en eventueel hersteld kan worden. Met het werken met de vijf energieën stemmen we af op de energetische structuren die gedrag en overtuigingen weerspiegelen. 

Deze energetisch kwaliteiten, eventuele onbalans en blokkades, worden zichtbaar in het dagelijks leven door de manifestatie in lichaam, spraak en geest (gedachten).  Hoewel we zelf invloed uit kunnen oefenen op het balanceren van de energetische kwaliteiten van de vijf elementen is niemand in het dagelijks leven voor 100% gebalanceerd. De mate van balans wisselt van moment tot moment. Er zijn veel factoren die een te veel of een tekort aan een bepaalde energie veroorzaakt.  

Persoonlijke noot

Als Rebalancer heb ik natuurlijk affiniteit met benaderingen waarin de gevoelservaring centraal staat. Daar hoort systemisch werk ook bij. Het bijzondere van dit ‘werk’ is dat er altijd iets ontstaat. Soms volledig onverwacht voor de opsteller. Het is net als in een Rebalancing sessie. Altijd bijzonder.

'Ik werk meer dan 15 jaar met opstellingen, de laatste twee jaar in combinatie met de vijf elementen. Het vormt wat mij betreft een mooie ingang naar zelfonderzoek en desgewenst ‘tafelwerk’.

In de loop der jaren heb ik mijzelf menigmaal aan de metaforische en energetische kracht van de elementen kunnen spiegelen. Het heeft mij veel inzichten gegeven. Deze rijkdom deel ik graag met anderen. Delen is voor mij een handreiking. Het gaat erom mogelijkheden te laten ervaren wat zeker geen manier is om te overtuigen. Wat het voor jou betekent ervaar en bepaal je uiteraard helemaal zelf.

Rikkie Postema

www.adisat.nl
auteur van Mindful Coachen en Verhelderend Inzicht

Datum: 20 november  2022
Tijd: 10.00-17.00u
Locatie:Centrum De Gouden Piramide, Grote Wade 21c, Nieuwegein

Begeleider/Organisator: Rikkie Postema/ Maria Geelen
Max. deelnemers: 12
Kosten: 25,- 
/ 35,- voor niet-leden
Aanmelden/Meer info
: secretariaat@rebalancing-nederland.nl

V&D dag Stem expressie

zondag 18 december 2022

V&D dag Stem expressie

Mijn naam is Caroline Smit. Ik heb een eigen praktijk als Rebalancer en Natuurvoedingskundige.

Daarnaast begeleid ik Retraites en geef ik Stemexpressie. En met mijn eigen zanggroep “Coming Home” hebben we een prachtig interactief concept waarmee we optreden.

 Ik verzorg deze V & D-dag met een Stemexpressie workshop.

We zullen ons lichaam en onze stem opwarmen en wakker maken zodat we ruimte creëren voor een bedding waarin Alles wat stem wil krijgen Welkom is!

Het gaat hier niet om goed kunnen zingen of muzikaal zijn.

Het gaat om Klinken met wat er is, en iedereen kan klinken!

Het gaat ook over jezelf zichtbaar maken en in te brengen in de groep.

Het gaat om verbinding voelen met jezelf En met de ander.

Om afstemmen op elkaar En bij jezelf blijven.

Het gaat hier over genieten en plezier, over je vreugdevolle staat weer voelen stromen en het spelen weer toe te laten…

Hoe spannend ook en uit je comfortzone, als al die gevoelens ook mee mogen doen, ontstaat er ruimte voor jouw creatieve stroom!

Verschillende vormen uit de Stemexpressie komen voorbij zoals o.a Circle Song, Jabbertalk, Solo’s op een bedding van klanken.

Na deze dag heb je niet alleen jezelf weer meer ontdekt maar neem je ook inspiratie mee voor je thuis situatie en je werk.

Ik hoor graag jouw klanken, wees welkom!

Caroline   

Datum: 18 december 2022
Tijd: 11-16.00u (inloop vanaf 10.00u)
Locatie: Centrum De Gouden Piramide
Begeleider/Organisator: Caroline Smit/ Maria Geelen
Max. deelnemers:12
Kosten:25,-/ 35,- voor niet-leden
Aanmelden/Meer info
: secretariaat@rebalancing-nederland.nl